• Spoločnosť Mint Investments sa od svojho založenia v roku 2002 stala lídrom v oblasti správy private equity, investícií do nehnuteľností a alternatívnej energie v strednej Európe. S viac ako 500 miliónmi eur spravovaných v troch majetkových fondoch investuje Mint Investments aktíva  celej rady najväčších európskych a severoamerických inštitucionálnych investorov. Po úspešných investíciách do 28 projektov v rámci prvých troch fondov, Mint Investments neustále vyhľadáva investičné príležitostí v oblasti nehnuteľností a alternatívnej energie v strednej Európe, so zreteľom na vytváranie hodnoty pre svojich investorov. Profesionálny prístup Mint Investments spočíva v detailnej znalosti segmentov nehnuteľností a energetiky, ako aj samotného regionu, sledujúc najvyššie štandardy vrámci podnikania, etiky a životného prostredia. Skupina Mint Group dnes pozostáva z 35 profesionálov, ktorí zabezpečujú riadenie investícií (Investment Management), riadenie aktív (Asset Management), služby v oblasti rozvoja a správy nehnuteľností (Development a Property Management) s cieľom generovať investície s prvotriednym pomerom rizika a výnosov.

  Naša skupina je v stredoeurópskom regióne veľmi dobre známa tiež prostredníctvom svojich dcérskych spoločností CSIA (Czech and Slovak Investments Advisors) a DEVELON.

  Breda & Weinstein

  Breda & Weinstein

  Detail
 • Spoločnosť Mint Investments sa od svojho založenia v roku 2002 stala lídrom v oblasti správy private equity, investícií do nehnuteľností a alternatívnej energie v strednej Európe. S viac ako 500 miliónmi eur spravovaných v troch majetkových fondoch investuje Mint Investments aktíva  celej rady najväčších európskych a severoamerických inštitucionálnych investorov. Po úspešných investíciách do 28 projektov v rámci prvých troch fondov, Mint Investments neustále vyhľadáva investičné príležitostí v oblasti nehnuteľností a alternatívnej energie v strednej Európe, so zreteľom na vytváranie hodnoty pre svojich investorov. Profesionálny prístup Mint Investments spočíva v detailnej znalosti segmentov nehnuteľností a energetiky, ako aj samotného regionu, sledujúc najvyššie štandardy vrámci podnikania, etiky a životného prostredia. Skupina Mint Group dnes pozostáva z 35 profesionálov, ktorí zabezpečujú riadenie investícií (Investment Management), riadenie aktív (Asset Management), služby v oblasti rozvoja a správy nehnuteľností (Development a Property Management) s cieľom generovať investície s prvotriednym pomerom rizika a výnosov.

  Naša skupina je v stredoeurópskom regióne veľmi dobre známa tiež prostredníctvom svojich dcérskych spoločností CSIA (Czech and Slovak Investments Advisors) a DEVELON.

  Polygon House

  Polygon House

  Detail
 • Spoločnosť Mint Investments sa od svojho založenia v roku 2002 stala lídrom v oblasti správy private equity, investícií do nehnuteľností a alternatívnej energie v strednej Európe. S viac ako 500 miliónmi eur spravovaných v troch majetkových fondoch investuje Mint Investments aktíva  celej rady najväčších európskych a severoamerických inštitucionálnych investorov. Po úspešných investíciách do 28 projektov v rámci prvých troch fondov, Mint Investments neustále vyhľadáva investičné príležitostí v oblasti nehnuteľností a alternatívnej energie v strednej Európe, so zreteľom na vytváranie hodnoty pre svojich investorov. Profesionálny prístup Mint Investments spočíva v detailnej znalosti segmentov nehnuteľností a energetiky, ako aj samotného regionu, sledujúc najvyššie štandardy vrámci podnikania, etiky a životného prostredia. Skupina Mint Group dnes pozostáva z 35 profesionálov, ktorí zabezpečujú riadenie investícií (Investment Management), riadenie aktív (Asset Management), služby v oblasti rozvoja a správy nehnuteľností (Development a Property Management) s cieľom generovať investície s prvotriednym pomerom rizika a výnosov.

  Naša skupina je v stredoeurópskom regióne veľmi dobre známa tiež prostredníctvom svojich dcérskych spoločností CSIA (Czech and Slovak Investments Advisors) a DEVELON.

  OC Olomouc City

  OC Olomouc City

  Detail
 • Spoločnosť Mint Investments sa od svojho založenia v roku 2002 stala lídrom v oblasti správy private equity, investícií do nehnuteľností a alternatívnej energie v strednej Európe. S viac ako 500 miliónmi eur spravovaných v troch majetkových fondoch investuje Mint Investments aktíva  celej rady najväčších európskych a severoamerických inštitucionálnych investorov. Po úspešných investíciách do 28 projektov v rámci prvých troch fondov, Mint Investments neustále vyhľadáva investičné príležitostí v oblasti nehnuteľností a alternatívnej energie v strednej Európe, so zreteľom na vytváranie hodnoty pre svojich investorov. Profesionálny prístup Mint Investments spočíva v detailnej znalosti segmentov nehnuteľností a energetiky, ako aj samotného regionu, sledujúc najvyššie štandardy vrámci podnikania, etiky a životného prostredia. Skupina Mint Group dnes pozostáva z 35 profesionálov, ktorí zabezpečujú riadenie investícií (Investment Management), riadenie aktív (Asset Management), služby v oblasti rozvoja a správy nehnuteľností (Development a Property Management) s cieľom generovať investície s prvotriednym pomerom rizika a výnosov.

  Naša skupina je v stredoeurópskom regióne veľmi dobre známa tiež prostredníctvom svojich dcérskych spoločností CSIA (Czech and Slovak Investments Advisors) a DEVELON.

  Palác Euro Palác Astra

  Palác Euro Palác Astra

  Detail
 • Spoločnosť Mint Investments sa od svojho založenia v roku 2002 stala lídrom v oblasti správy private equity, investícií do nehnuteľností a alternatívnej energie v strednej Európe. S viac ako 500 miliónmi eur spravovaných v troch majetkových fondoch investuje Mint Investments aktíva  celej rady najväčších európskych a severoamerických inštitucionálnych investorov. Po úspešných investíciách do 28 projektov v rámci prvých troch fondov, Mint Investments neustále vyhľadáva investičné príležitostí v oblasti nehnuteľností a alternatívnej energie v strednej Európe, so zreteľom na vytváranie hodnoty pre svojich investorov. Profesionálny prístup Mint Investments spočíva v detailnej znalosti segmentov nehnuteľností a energetiky, ako aj samotného regionu, sledujúc najvyššie štandardy vrámci podnikania, etiky a životného prostredia. Skupina Mint Group dnes pozostáva z 35 profesionálov, ktorí zabezpečujú riadenie investícií (Investment Management), riadenie aktív (Asset Management), služby v oblasti rozvoja a správy nehnuteľností (Development a Property Management) s cieľom generovať investície s prvotriednym pomerom rizika a výnosov.

  Naša skupina je v stredoeurópskom regióne veľmi dobre známa tiež prostredníctvom svojich dcérskych spoločností CSIA (Czech and Slovak Investments Advisors) a DEVELON.

  Factory Office Center

  Factory Office Center

  Detail
 • Spoločnosť Mint Investments sa od svojho založenia v roku 2002 stala lídrom v oblasti správy private equity, investícií do nehnuteľností a alternatívnej energie v strednej Európe. S viac ako 500 miliónmi eur spravovaných v troch majetkových fondoch investuje Mint Investments aktíva  celej rady najväčších európskych a severoamerických inštitucionálnych investorov. Po úspešných investíciách do 28 projektov v rámci prvých troch fondov, Mint Investments neustále vyhľadáva investičné príležitostí v oblasti nehnuteľností a alternatívnej energie v strednej Európe, so zreteľom na vytváranie hodnoty pre svojich investorov. Profesionálny prístup Mint Investments spočíva v detailnej znalosti segmentov nehnuteľností a energetiky, ako aj samotného regionu, sledujúc najvyššie štandardy vrámci podnikania, etiky a životného prostredia. Skupina Mint Group dnes pozostáva z 35 profesionálov, ktorí zabezpečujú riadenie investícií (Investment Management), riadenie aktív (Asset Management), služby v oblasti rozvoja a správy nehnuteľností (Development a Property Management) s cieľom generovať investície s prvotriednym pomerom rizika a výnosov.

  Naša skupina je v stredoeurópskom regióne veľmi dobre známa tiež prostredníctvom svojich dcérskych spoločností CSIA (Czech and Slovak Investments Advisors) a DEVELON.

  OC Central Most

  OC Central Most

  Detail
 • Spoločnosť Mint Investments sa od svojho založenia v roku 2002 stala lídrom v oblasti správy private equity, investícií do nehnuteľností a alternatívnej energie v strednej Európe. S viac ako 500 miliónmi eur spravovaných v troch majetkových fondoch investuje Mint Investments aktíva  celej rady najväčších európskych a severoamerických inštitucionálnych investorov. Po úspešných investíciách do 28 projektov v rámci prvých troch fondov, Mint Investments neustále vyhľadáva investičné príležitostí v oblasti nehnuteľností a alternatívnej energie v strednej Európe, so zreteľom na vytváranie hodnoty pre svojich investorov. Profesionálny prístup Mint Investments spočíva v detailnej znalosti segmentov nehnuteľností a energetiky, ako aj samotného regionu, sledujúc najvyššie štandardy vrámci podnikania, etiky a životného prostredia. Skupina Mint Group dnes pozostáva z 35 profesionálov, ktorí zabezpečujú riadenie investícií (Investment Management), riadenie aktív (Asset Management), služby v oblasti rozvoja a správy nehnuteľností (Development a Property Management) s cieľom generovať investície s prvotriednym pomerom rizika a výnosov.

  Naša skupina je v stredoeurópskom regióne veľmi dobre známa tiež prostredníctvom svojich dcérskych spoločností CSIA (Czech and Slovak Investments Advisors) a DEVELON.

  Solitaire Real Estate

  Solitaire Real Estate

  Detail
 • Spoločnosť Mint Investments sa od svojho založenia v roku 2002 stala lídrom v oblasti správy private equity, investícií do nehnuteľností a alternatívnej energie v strednej Európe. S viac ako 500 miliónmi eur spravovaných v troch majetkových fondoch investuje Mint Investments aktíva  celej rady najväčších európskych a severoamerických inštitucionálnych investorov. Po úspešných investíciách do 28 projektov v rámci prvých troch fondov, Mint Investments neustále vyhľadáva investičné príležitostí v oblasti nehnuteľností a alternatívnej energie v strednej Európe, so zreteľom na vytváranie hodnoty pre svojich investorov. Profesionálny prístup Mint Investments spočíva v detailnej znalosti segmentov nehnuteľností a energetiky, ako aj samotného regionu, sledujúc najvyššie štandardy vrámci podnikania, etiky a životného prostredia. Skupina Mint Group dnes pozostáva z 35 profesionálov, ktorí zabezpečujú riadenie investícií (Investment Management), riadenie aktív (Asset Management), služby v oblasti rozvoja a správy nehnuteľností (Development a Property Management) s cieľom generovať investície s prvotriednym pomerom rizika a výnosov.

  Naša skupina je v stredoeurópskom regióne veľmi dobre známa tiež prostredníctvom svojich dcérskych spoločností CSIA (Czech and Slovak Investments Advisors) a DEVELON.

  Obchodní Centrum Laugaricio

  Obchodní Centrum Laugaricio

  Detail
 • Spoločnosť Mint Investments sa od svojho založenia v roku 2002 stala lídrom v oblasti správy private equity, investícií do nehnuteľností a alternatívnej energie v strednej Európe. S viac ako 500 miliónmi eur spravovaných v troch majetkových fondoch investuje Mint Investments aktíva  celej rady najväčších európskych a severoamerických inštitucionálnych investorov. Po úspešných investíciách do 28 projektov v rámci prvých troch fondov, Mint Investments neustále vyhľadáva investičné príležitostí v oblasti nehnuteľností a alternatívnej energie v strednej Európe, so zreteľom na vytváranie hodnoty pre svojich investorov. Profesionálny prístup Mint Investments spočíva v detailnej znalosti segmentov nehnuteľností a energetiky, ako aj samotného regionu, sledujúc najvyššie štandardy vrámci podnikania, etiky a životného prostredia. Skupina Mint Group dnes pozostáva z 35 profesionálov, ktorí zabezpečujú riadenie investícií (Investment Management), riadenie aktív (Asset Management), služby v oblasti rozvoja a správy nehnuteľností (Development a Property Management) s cieľom generovať investície s prvotriednym pomerom rizika a výnosov.

  Naša skupina je v stredoeurópskom regióne veľmi dobre známa tiež prostredníctvom svojich dcérskych spoločností CSIA (Czech and Slovak Investments Advisors) a DEVELON.

  Business Centre Bohemia

  Business Centre Bohemia

  Detail
 

Novinky

Všetky novinky
5. 10. 2011

Získali sme Factory Office Center

Mint Investments, stredoeurópsky správca neverejných nehnuteľných investičných portfólií, úspešne dokončil akvizíciu budovy Factory Office Center (FOC). Viac

22. 9. 2011

Medzi vežovými žeriavmi sa rodí SC Breda&Weinstein

Horný aj spodný dvor je už plne založený na zemných pilotách a v súčasnej dobe sa dokončuje vodotesná základová doska 1PP. Na mnohých miestach sa už betónujú stĺpy a steny 1PP a na bednení sa betónuje podlaha zníženého prízemia (1NP). Viac

13. 6. 2011

Financování pro výstavbu SC Breda & Weinstein

Breda & Weinstein a.s., projektová společnost SC Breda & Weinstein Opava, a Unicredit Bank Czech republic a.s. spolu s Komerční bankou a.s. podepsaly smlouvu o projektovém financování pro výstavbu obchodního centra s 26 tisíci čtverečními metry pronajímatelných ploch v historickém jádru Opavy. Banky se budou na financování projektu podílet jako dva rovnocenní věřitelé. Viac

13. 6. 2011

Konopiště Rezort – Villa Kaplický

V minulom roku sme vás každý mesiac postupne zoznamovali s kolekciou súčasnej architektúry projektu Konopiště Rezort Viac


Novinky emailom

Ak chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách našej spoločnosti priamo na váš email, vyplňte prosím vašu emailovú adresu a budete automaticky zaradení do našej databázy.

V prípade, že máte záujem o bližšie informácie o našej spoločnosti, prípadne o niektorý z našich projektov, vyplňte prosím kontaktný formulár v časti „kontakty“.